2004 Ready for lady

HAIR :
HAYATO DOBASHI
MAKE :
MIYUKI YOSHIOKA
STYLIST :
NAOKO TSUJI
PHOTO :
YASUTAKA UENO