2008 Madurica

HAIR :
HAYATO DOBASHI
MAKE :
MIYUKI YOSHIOKA
STYLIST :
TAKERU SAKAI
PHOTO :
MOTOKAZU MURAYAMA