Into My Heart

Into My Heart
HAIR :
Hiroshi Matsuda
MAKE :
Hozana Ueno
MODEL :
Moeko Okamoto
PHOTOGRAPHER :
Mitsugu Sato
STYLIST :
Ayaka Kousaka